_W sobotę, 6. października br., w centrum Krakowa Fundacja Brat Słońce, przy wsparciu Instytutu Studiów Franciszkańskich, urządziła św. Franciszkowi z Asyżu imieniny. Były śpiewy, tańce, muzyka i ciasteczka zrobione przez wolontariuszy.
„To czas uwielbienia Boga za św. Franciszka. Bądź uwielbiony, Panie. Dziękujemy Ci. Żyj wśród nas” – mówił z estrady przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów o. Jarosław Zachariasz.

Na scenie, oprócz franciszkańskiego zespołu „Fioretii”, wystąpili: Chór „Voce Angeli” i Krakowska Orkiestra Kameralna „Dell’Arte” pod dyrekcją Piotra Pałki. Na saksofonie zagrał znany polski muzyk jazzowy, kompozytor i pedagog Piotr Baron.

W czasie festynu, który poprowadziła krakowska artystka Lidia Jazgar, franciszkanie zaprezentowali dzieła swojej prowincji: misje, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA), Instytut Studiów Franciszkańskich (ISF) i Franciszkańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Na kramach rozstawionych wzdłuż ściany krakowskiego klasztoru można było nabyć m.in: świeczki i ciasteczka wolontariuszy Fundacji, rękodzieło podopiecznych z ośrodka leczenia uzależnień (wyroby z gliny i ze szkła), pamiątki z krajów misyjnych (makatki ażurowe, ręczne hafty krzyżykowe, karnety ozdobne, bransoletki z rogów zwierzęcych, etui na książki, portfele, broszki) oraz książki i muzykę skomponowaną i wykonaną przez franciszkanów.

Główny organizator imienin św. Franciszka z Asyżu - Fundacja Brat Słońce - działa dopiero od roku. W czasie imprezy grupa wolontariuszy zbierała datki na cele statutowe swojej organizacji.


Wolontariusze Fundacji podczas Dnia św. Franciszka


„Chcielibyśmy pomagać osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej: zmagającym się z uzależnieniem oraz tym, których dotknęła bieda albo inne nieszczęście” – opowiada prezes Fundacji o. Bronisław Staworowski.

„Na sercach leży nam też duchowy i społeczny rozwój ludzi młodych. Dlatego chcemy wspierać franciszkańskie świetlice środowiskowe, a także pomagać w organizacji corocznego Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Kalwarii Pacławskiej” – dodaje.

Dyrektor Fundacji Zofia Korta przypomina też o jednym z haseł działalności Fundacji: „Przeszłość kształtuje przyszłość”. I wyjaśnia: „Chcielibyśmy rozwijać i pielęgnować wśród młodych pamięć o polskiej przeszłości. Szczególnie bliska naszym sercom jest historia Kresów Wschodnich. Pierwszą naszą akcją był projekt: ORIENTuj się! Zbliżenie na Kresach, którego celem było zacieśnianie więzi miedzy młodzieżą z Polski i Ukrainy podczas Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Bołszowcach k. Halicza” – wspomina.

„Budując wzajemne zaufania wśród młodego pokolenia po obu stronach granicy, chcemy aby tragiczna przeszłość tych terenów jak i narosłe stereotypy zostały wreszcie przezwyciężone i zamieniły się na wspólne działanie w oparciu o ideały braterstwa i pokoju” – przekonuje pani dyrektor.

Przedstawiciele Fundacji snują również dalekosiężne plany. „W przyszłości chcielibyśmy rozwinąć także Franciszkański Program Dobroczynny, którego celem będzie zorganizowanie bezpośredniej pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miejscowości, w których znajdują się franciszkańskie klasztory i parafie (zbiórki darów, bezpośrednia pomoc finansowa i rzeczowa). Celem programu będzie wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej poprzez dofinansowanie ich pobytu w Domach Pogodnej Jesieni i innych ośrodkach pomocy społecznej, a także przekazywanie bezpośredniej pomocy finansowej i rzeczowej”.


Koncert finałowy Dnia św. Franciszka


jms


Posłuchaj audycji o Dniu św. Franciszka: Coś dla Ducha, Radio Kraków, 5.10.2012, prowadzi Lidia Jazgar

Coś dla Ducha, Radio Kraków 5.10.2012, prowadzi Lidia Jazgar
Coś dla Ducha, Radio Kraków 5.10.2012, prowadzi Lidia Jazgar
Część 1 Część 2
Pobierz (104 MB) Pobierz (103 MB)

Kontakt

FUNDACJA BRAT SŁOŃCE
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
REGON 122414276
NIP 6751462135
KRS 0000397954
BNP PARIBAS 75 1600 1013 1849 4935 4000 0001

BIURO FUNDACJI
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
tel. +48 12 42 31 898, +48 12 42 86 118
+48 605 252 270
e-mail: biuro@bratslonce.pl
e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
e-mail: pomagam@bratslonce.pl

Bądź z nami w kontakcie!