Nabór został zamknięty

Zarząd Fundacji Brat Słońce ogłasza nabór na stanowisko pracy: fundraiser

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Fundacja Brat Słońce, ul. Żółkiewskiego 14,
  31 – 539 Kraków, www.bratslonce.pl.
 2. Określenie stanowiska: fundraiser - pełny wymiar czasu pracy.
 3. Rodzaj umowy: umowa o pracę.
 4. Miejsce pracy: praca w terenie, jak i w siedzibie Fundacji (kontakty z darczyńcami, kontrahentami, współpracownikami).
 5. Wymagania niezbędne: 
  • wykształcenie minimum średnie; 
  • staż pracy minimum 2 lata i/lub doświadczenie w fundacjach, stowarzyszeniach (staż, wolontariat itp.);
  • umiejętność obsługi komputera (Office, Internet) i urządzeń biurowych;
  • umiejętność sprawnej komunikacji (łatwość bezpośredniego i telefonicznego kontaktu 
z klientem), kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy (zarówno samodzielnej, jak i w zespole);
  • prawo jazdy kategorii B;
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku pracy;
  • niekaralność za przestępstwa umyślne.
 6. Pożądane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności: 
  • wykształcenie w kierunku: zarządzanie, ekonomia, marketing, administracja, kierunki społeczne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków;
  • doświadczenie w przygotowywaniu kampanii fundraisingowych;
  • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy od darczyńców indywidualnych 
i instytucjonalnych;
  • wiedza dotycząca funkcjonowania organizacji pozarządowych; 
  • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
  • umiejętność podejmowania szybkich decyzji i samodzielność;
  • determinacja i konsekwencja w realizacji planowanych działań;
  • zdolności negocjacyjne oraz dar przekonywania.
 7. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku fundraiser:
  • tworzenie i realizowanie strategii fundraisingowych;
  • poszukiwanie darczyńców, sponsorów oraz partnerów biznesowych;
  • budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z darczyńcami i sponsorami;
  • przygotowywanie planów i indywidualnych propozycji współpracy dopasowanych 
do potrzeb i specyfiki poszczególnych darczyńców i sponsorów;
  • koordynowanie zbiórek publicznych;
  • współpraca z wolontariatem;
  • redagowanie artykułów i informacji związanych z kampanią fundraisingową (m.in. na stronę internetową i portale społecznościowe fundacji);
  • prowadzenie bieżącej sprawozdawczości i okresowo ewaluacja projektów
 8. Wymagane dokumenty: 
  • CV z opisem dotychczasowej kariery zawodowej; 
  • list motywacyjny; 
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.).

 

Wymagane dokumenty (z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko fundraiser” należy złożyć
w siedzibie Fundacji Brat Słońce w Krakowie, ul. Żółkiewskiego 14 w godz. 8.00 – 16.00 osobiście, przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej przesłać e-mailem na adres: biuro@bratslonce.pl w terminie
do 1 grudnia 2017 roku. Decyduje data wpływu dokumentów do biura Fundacji.

 

Przewidywany termin zatrudnienia to: grudzień/styczeń 2017 roku. 
Dodatkowe informacje: tel. kom. 605 252 270
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Kontakt

FUNDACJA BRAT SŁOŃCE
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
REGON 122414276
NIP 6751462135
KRS 0000397954
BNP PARIBAS 75 1600 1013 1849 4935 4000 0001

BIURO FUNDACJI
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
tel. +48 12 42 31 898, +48 12 42 86 118
+48 605 252 270
e-mail: biuro@bratslonce.pl
e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
e-mail: pomagam@bratslonce.pl

Bądź z nami w kontakcie!