Jedną z form działalności Fundacji Brat Słońce jest profesjonalna pomoc osobom potrzebującym, poprzez poradnictwo duchowe oraz psychoterapię.

Adres naszej poradni w Krakowie:
ul. Franciszkańska 4
(teren klasztoru franciszkanów)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

To rozmowa duszpasterska, podczas której podejmuje się tematykę religijną. Jest okazją do poszukiwania rozwiązań problemów życiowych w świetle wiary chrześcijańskiej i łaski Bożej.

Czytaj więcej: Poradnictwo duchowe

Jest to metoda pracy poprzez dialog, której celem jest osiągnięcie zmian w funkcjonowaniu i samopoczuciu osób będących ze sobą w relacjach. Obejmuje ona dłuższy okres, w którym diagnozuje się obszar problemowy i podejmuje pracę nad nim.

Czytaj więcej: Psychoterapia par, małżeństw i rodzin

Jest to metoda leczenia poprzez dialog, której celem jest osiągnięcie zmian samopoczucia i zachowania osoby. Obejmuje ona dłuższy okres czasu, w którym diagnozuje się obszar problemowy i podejmuje pracę nad nim.

Czytaj więcej: Psychoterapia indywidualna

Profilaktyka zajmuje się ochroną osoby przed destruktywnym wpływem uzależnień oraz motywowaniem uzależnionego do udziału w procesie leczenia. Terapia, natomiast, prowadzi do trzeźwości i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Czytaj więcej: Profilaktyka i terapia uzależnień

Kontakt

FUNDACJA BRAT SŁOŃCE
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
REGON 122414276
NIP 6751462135
KRS 0000397954
BNP PARIBAS 75 1600 1013 1849 4935 4000 0001

BIURO FUNDACJI
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
tel. +48 12 42 31 898, +48 12 42 86 118
+48 605 252 270
e-mail: biuro@bratslonce.pl
e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
e-mail: pomagam@bratslonce.pl

Bądź z nami w kontakcie!