Jest to metoda pracy poprzez dialog, której celem jest osiągnięcie zmian w funkcjonowaniu i samopoczuciu osób będących ze sobą w relacjach. Obejmuje ona dłuższy okres, w którym diagnozuje się obszar problemowy i podejmuje pracę nad nim.

Pomoc skierowana jest do osób:

- pragnących poprawić jakość swoich relacji z bliskimi,
- lepiej  zrozumieć siebie i innych,
- poradzić sobie z problemami wychowawczymi,
- dobrze porozumiewać się z najbliższymi osobami,
- komunikować i akceptować swoje potrzeby w znaczących związkach.
Ta forma pomocy jest odpłatna. Uzyskane środki Fundacja Brat Słońce przeznacza na bieżącą działalność psychoterapeutyczną i jej dalszy rozwój. Ze względu na finansową sytuację pacjentów w toku terapii możliwe są zniżki.

Przyjęcia w Krakowie:

Magdalena Poprawa
psychoterapeuta

Indywidualne ustalanie terminów przyjęć:
tel. kom.:  608 381 599

Kontakt

FUNDACJA BRAT SŁOŃCE
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
REGON 122414276
NIP 6751462135
KRS 0000397954
BNP PARIBAS 75 1600 1013 1849 4935 4000 0001

BIURO FUNDACJI
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
tel. +48 12 42 31 898, +48 12 42 86 118
+48 605 252 270
e-mail: biuro@bratslonce.pl
e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
e-mail: pomagam@bratslonce.pl

Bądź z nami w kontakcie!