Fundacja ma szerokie spektrum działania, które wynika z wielości inicjatyw franciszkańskich podejmowanych na różnych polach i w różnych dziedzinach życia społecznego i duchowego:

Chcemy angażować się we wszelkie projekty mające na celu duchowy i społeczny rozwój naszych młodych przyjaciół. W tym celu budujemy Program Wolontariatu Franciszkańskiego, angażujący młodzież w różnego rodzaju projekty społeczne realizowane przez Fundację. Przeszłość kształtuje przyszłość – to jedno z haseł, które przyświeca naszej działalności. Dlatego chcielibyśmy rozwijać i pielęgnować wśród młodych pamięć o polskiej przeszłości. Szczególnie bliska naszym sercom jest historia Kresów Wschodnich. Pierwszym naszą akcją był projekt: ORIENTuj się! Zbliżenie na Kresach, którego celem było zacieśnianie więzi miedzy młodzieżą z Polski i Ukrainy podczas Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Bołszowcach na Ukrainie. Budując wzajemne zaufania wśród młodego pokolenia „po obu stronach granicy”, chcemy aby tragiczna przeszłość tych terenów jak i narosłe stereotypy zostały wreszcie przezwyciężone i zamieniły się na wspólne działanie w oparciu o ideały braterstwa i pokoju.

W przyszłości chcielibyśmy rozwinąć także Franciszkański Program Dobroczynny, którego celem będzie zorganizowanie bezpośredniej pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miejscowości, w których znajdują się franciszkańskie klasztory i parafie (zbiórki darów, bezpośrednia pomoc finansowa i rzeczowa). Celem programu będzie wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej poprzez dofinasowanie ich pobytu w Domach Pogodnej Jesieni i innych ośrodkach pomocy społecznej, a także przekazywanie bezpośredniej pomocy finansowej i rzeczowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej działalności – Odwiedź zakładkę Działalność lub skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub listownie.

Jeśli chcesz pomóc nam budować lepszy świat – Zostań naszym wolontariuszem!

Każdy grosz, może zdziałać tak wiele! Jeśli chcesz pomóc nam finansowo!

Kontakt

FUNDACJA BRAT SŁOŃCE
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
REGON 122414276
NIP 6751462135
KRS 0000397954
BNP PARIBAS 75 1600 1013 1849 4935 4000 0001

BIURO FUNDACJI
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
tel. +48 12 42 31 898, +48 12 42 86 118
+48 605 252 270
e-mail: biuro@bratslonce.pl
e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
e-mail: pomagam@bratslonce.pl

Bądź z nami w kontakcie!