Zgłoszenie zbiórki publicznej "Pomoc Ukrainie" na portalu zbiórki publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 2014/823/OR

Pozwolenie na zbiórkę


Pozwolenie na zbiórkę publiczną, 26.02.2014 r.
wydane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, Decyzja nr DAP-ZZP.83.236.2014


Pozwolenie na zbiórkę publiczną, 27.09.2012 r.
wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa, OC-01.5311.49.2012

Kontakt

FUNDACJA BRAT SŁOŃCE
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
REGON 122414276
NIP 6751462135
KRS 0000397954
BNP PARIBAS 75 1600 1013 1849 4935 4000 0001

BIURO FUNDACJI
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
tel. +48 12 42 31 898, +48 12 42 86 118
+48 605 252 270
e-mail: biuro@bratslonce.pl
e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
e-mail: pomagam@bratslonce.pl

Bądź z nami w kontakcie!