Św. Bonawentura - Patron Wolontariuszy

Przebywając na Franciszkańskim Spotkaniu Młodych na Ukrainie, wolontariusze naszej fundacji wybrali na swojego patrona Św. Bonawenturę. Urzekła ich wszechogarniająca miłość bijąca od franciszkańskiego Doktora Kościoła i jego umiłowanie pokoju.

Święty Bonawentura, a właściwie Giovanni Fidanza, urodził się w 1221 roku. Legenda głosi, że jako maleńki chłopiec został uzdrowiony za wstawiennictwem świętego Franciszka. Studiował filozofię w Paryżu, gdzie też w 1243 roku, wstąpił do Zakonu Franciszkanów. Podjął studia teologiczne i uzyskał tytuł bakałarza biblijnego. W 1257 roku został profesorem Uniwersytetu Paryskiego, jednak nie podjął się prowadzenia zajęć akademickich. Z prostej przyczyny – zakon wybrał go na swojego Generała. Zaangażowanie, z jakim reorganizował zakon, który ogromnie rozrósł się po śmierci świętego Franciszka, sprawiło, że współbracia nazwali go drugim założycielem zakonu.

Bonawentura napisał dwa życiorysy świętego Franciszka – większy i mniejszy. Rok przed śmiercią, został kardynałem i biskupem Albano. Zmarł 15 lipca 1274 roku, podczas Soboru w Lyonie, którego był jednym z organizatorów. Tam też został pochowany. W 1588 roku, papież Sykstus V ogłosił świętego Bonawenturę Doktorem Kościoła.

Uważany jest, obok św. Tomasza z Akwinu, za najpotężniejszy umysł scholastyki XIII wieku. Nazywa się go Doktorem Serafickim, bowiem Jego Pisma przesiąknięte są ideą miłości, którą w średniowieczu symbolizował anielski chór Serafinów. Twierdził, że tylko przez osiągnięcie prawdziwego pokoju można zjednoczyć się z Bogiem. Dlatego też zachęcał braci, aby idąc śladami św. Franciszka, dążyli do zjednoczenia z Bogiem poprzez miłość. Tylko dzięki kontemplacji franciszkanin może podjąć się ewangelizacji innych. Ze względu na umiłowanie życia kontemplacyjnego Doktor Seraficki jest też czczony w kościele prawosławnym.

Kontakt

FUNDACJA BRAT SŁOŃCE
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
REGON 122414276
NIP 6751462135
KRS 0000397954
BNP PARIBAS 75 1600 1013 1849 4935 4000 0001

BIURO FUNDACJI
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
tel. +48 12 42 31 898, +48 12 42 86 118
+48 605 252 270
e-mail: biuro@bratslonce.pl
e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
e-mail: pomagam@bratslonce.pl

Bądź z nami w kontakcie!