Struktura Fundacji

Rada, Zarząd Fundacji i Pracownicy

 

Rada Fundacji Brat Słońce:

o. Marian Gołąb, Prowincjał

o. Mariusz Kozioł

o. Robert Kiełtyka

 

Zarząd 

o. Bronisław Staworowski, prezes

Prezes Zarządu Fundacji od chwili jej założenia.

Prezes myśli, że: czuwa, inicjuje, biega, zespala, wymyśla, pilnuje, ogarnia, zgłębia, kontroluje,  a faktycznie cały zespół czyni to w swoim zakresie, a on zatwierdza i podpisuje. Satysfakcję zaś mają wszyscy – pracownicy, wolontariusze, partnerzy, sponsorzy, beneficjenci.

I zasada: nie przeszkadzaj, II zasada: daj możliwość działania, a wszystko inne będzie nam dodane. Pasja: praca z młodzieżą - wolontariat dla Kresów Hobby: fotografia, film Zainteresowania (nieco uśpione): elektronika, akustyka, muzyka Sport: wspomnienie Zmartwienie: dlaczego miłość nie jest kochana? Bezradność: wobec zamykanie się człowieka na dialog Pragnienie: żyć samemu i pomóc innym doświadczać Pokoju i Dobra (tego od Pana, z góry) Radość: tam gdzie czyni się dobro, miłość obdarza pogodnym obliczem ;-)

e-mail: fundacja@bratslonce.pl

 

o. Jan M. Szewek, członek zarządu

Rzecznik krakowskiej prowincji franciszkanów, sekretarz prowincjała, wykładowca public relations, reporter, specjalista ds. PR i reklamy (temat pracy dyplomowej "Strategia budowania pozytywnego wizerunku wrocławskiej parafii franciszkanów"). Motto życiowe: "...aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i ludzi" (Dz 24,16)

 

o. Jacek Michno, członek zarządu

Urodzony  w  najlepszym roku,  jaki może być, czyli 1973. Obywatel Podkarpacia i od kilkunastu lat królewskiego miasta Krakowa. Wychowany w Łańcucie i okolicach. Wykształcony na technika budownictwa i zakonnika. U franciszkanów od 1993 roku do teraz, dobrze się czujący zakonnych klimatach.

 Wiele pasji i upodobań „poza zawodowych”, niektóre z nich to: góry i lasy, klimaty misyjne, fotografia, latawce i nie tylko, Saint-Exupéry, warzenie piwa i sycenie miodu, muzyka różna (Zaz, Mana). Bogactwo życiowe to węższa i szersza rodzina, przyjaciele - o Panu Bogu nie wspominając.

Otwarty na niebo i na grę na okarynie.

 

Dyrektor 

Zofia Korta

 

 

e-mail: biuro@bratslonce.pl

 

Koordynator projektów

Karolina Beluch

Pochodzi z Przeworska, ale obecnie mieszka w Krakowie. Na co dzień pilna studentka administracji i polityki publicznej, pełna zapału liderka duszpasterstwa, oddany wolontariusz. Wieczny wędrowiec – wciąż ciekawa świata, odkrywania nowych miejsc. Uwielbia góry, szczególnie miłuje czworonożnych braci mniejszych. Marzy, aby zostać świętą. ☺

e-mail: sekretariat@bratslonce.pl

 

 

Fundraiser, specjalista ds. pozyskiwania funduszy 

Anna Donabidowicz

Ponadprzeciętnie kreatywna społecznica. 

Z Franciszkanami łączy ją wiele, od lat związana sentymentem z ul. Franciszkańską, jako dumna absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, miłośniczka witraży i ich autora w Bazylice Franciszkanów. To jednak nie koniec, z Franciszkanami łączy ją także wyjątkowy szacunek do zwierząt.  

Zawodowo pokornie uczy się świata organizacji pozarządowych, który fascynuje ją z każdym kolejnym podejmowanym działaniem. Prywatnie uwielbia teatr, kolekcjonować książki i bawić się słowami.

Idealistka wierząca, że każdy człowiek może być naprawdę dobry, a pokój na świecie to nie utopia.

e-mail: pomagam@bratslonce.pl

Kontakt

FUNDACJA BRAT SŁOŃCE
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
REGON 122414276
NIP 6751462135
KRS 0000397954
BNP PARIBAS 75 1600 1013 1849 4935 4000 0001

BIURO FUNDACJI
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
tel. +48 12 42 31 898, +48 12 42 86 118
+48 605 252 270
e-mail: biuro@bratslonce.pl
e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
e-mail: pomagam@bratslonce.pl

Bądź z nami w kontakcie!