Prosimy, pomóż nam pomagać innym!

W każdym z nas jest pragnienie pomagania potrzebującym. Nie zawsze mamy możliwość uczynić to bezpośrednio, nie zawsze mamy możliwość sprawdzenia w jaki sposób nasza pomoc jest wykorzystywana.

Przekazując darowiznę na rzecz naszej Fundacji wiesz komu pomagasz.

 • do pobrania druk przelewu pocztowego
 • dane do przelewu na konto Fundacji:
  Fundacja Brat Słońce
  ul. Hetmana Żółkiewskiego 14
  31-539 Kraków
  BNP PARIBAS: 75 1600 1013 1849 4935 4000 0001
 • Tytuł wpłaty: Darowizna na cele statutowe Fundacji

Naszych Darczyńców informujemy, że Fundacja Brat Słońce realizuje swoje cele w sferze działalności pożytku publicznego i przekazane nam na rachunek bankowy darowizny można odliczyć od podatku

Od podstawy opodatkowania można odliczyć rocznie kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu Darczyńcy. Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego oraz honorowego krwiodawstwa. 

Wpłaty darowizny pieniężnej trafiające na rachunek bankowy obdarowanego mogą zostać odliczone w zeznaniu rocznym podatku (PIT 36 lub PIT 37). 

Darczyńca powinien wysokość dokonanej darowizny udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Dokumenty potwierdzające przekazanie darowizny pieniężnej (dowód wpłaty na rachunek bankowy ) oraz zeznanie roczne podatkowe (PIT 36 lub PIT 37) należy przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Dziękujemy za każdą wpłatę!

 

Kontakt

FUNDACJA BRAT SŁOŃCE
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
REGON 122414276
NIP 6751462135
KRS 0000397954
BNP PARIBAS 75 1600 1013 1849 4935 4000 0001

BIURO FUNDACJI
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14,
31-539 Kraków
tel. +48 12 42 31 898, +48 12 42 86 118
+48 605 252 270
e-mail: biuro@bratslonce.pl
e-mail: sekretariat@bratslonce.pl
e-mail: pomagam@bratslonce.pl

Bądź z nami w kontakcie!